Drukarnia offsetowa

W pogoni za nowoczesnymi rozwiązaniami i Twoją wygodą.

W nowoczesnej drukarni offsetowej pracujemy na najlepszych arkuszowych maszynach firmy HEILDERBERG zapewniających prędkość i stabilność druku do formatu B1. Cztery zespoły drukujące zapewniają szybkość druku do 7 tys. arkuszy na godzinę.

Nie spodziewasz się, jak szybko i doskonale produkujemy:

   broszury
   katalogi
  ulotki
  inserty
  magazyny

   plakaty
  listy
  formularze
  etykiety
  koperty

  materiały POS
  selfmailery
  kalendarze
  specjalistyczne opakowania
  i dużo więcej ...

Przygotowanie plików do druku offsetowego
Pliki do elektronicznego montażu i naświetlenia powinny być zatwierdzone przez Klienta. Oznacza to, że studio, które przygotowało pracę powinno pliki zamknąć (wygenerować produkcyjny PDF) i uzyskać akceptację Klienta na wydruku z pliku zamkniętego.

Wydruki impozycyjne są robione przed drukiem w uzgodnieniu z Działem Technologicznym, dla sprawdzenia poprawności wykonywanych prac na późniejszych etapach produkcji.

Korekty dokonywane po wykonaniu wydruków impozycyjnych spowodują opóźnienie druku i dodatkowe koszty.

Pliki
Pliki do naświetlania należy przygotować w postaci kompozytowych plików PDF (ver. PDF/X1-a) z zawartą w nich informacją o wymiarach strony i spadach (TrimBox i BleedBox). Wskazany profil kolorów – ISO coated v2.

Przyjmujemy również pliki w formacie  PS, PRN, EPS, TIFF. W takich wypadkach plik powinien być umieszczony na środku strony.

Wszystkie elementy spadowe na stronie powinny wychodzić min. 3 mm poza linie cięcia (format netto) ze wszystkich 4 stron, bez względu na to, czy należą do stron parzystych, czy nieparzystych.

Używanie kolorów dodatkowych (spot), np. standardu Pantone powinno być wyraźnie zaznaczone w zleceniu.

Nie ponosimy odpowiedzialności za sposób rozbarwienia kolorów dodatkowych do standardu CMYK, konwersję kolorów RGB do CMYK oraz za umieszczenie w pracy bitmap w zbyt małej rozdzielczości.

W przypadku dostarczenia plików otwartych (np. z programów takich jak: CorelDraw, Illustrator, InDesign) należy skontaktować się z naszym Działem DTP (osoba odpowiedzialna Dominik Kulczycki) w celu ustalenia spsobu oraz kosztów przygotowania pracy do druku.